hoe we werken

#hekje heeft een vaste werkwijze. De gedetailleerde werkwijze kan natuurlijk per project verschillen, maar heeft altijd dezelfde opbouw. De projecten bij #hekje doorlopen drie fasen, of het nu om een video, een animatie of om special effects gaat. Jij als klant kunt in elke ontwikkelingsfase inzage houden in het project. Het project zelf kan in tijd variëren van één dag tot een aantal weken, afhankelijk van de grootte van het project.

#1 JE DOEL

In de eerste fase staat een aantal vragen centraal: Wat is je doel? Wat is je boodschap en hoe wil je die overbrengen? Wat is uw doelgroep? Zit die doelgroep wel te wachten op je boodschap en op welke manier dan?

Door antwoorden te vinden op deze vragen, krijgen wij een beeld van de informatiebehoefte van je (potentiële) klanten. Ook willen wij graag van je weten of er zaken zijn waar wij rekening mee moeten houden, zoals een bestaande huisstijl.

Als wij genoeg informatie hebben verzameld, kunnen we een advies uitbrengen. In dit advies geven we aan welk product volgens ons het beste bij jouw situatie past.

#2 ONS VOORSTEL

In de tweede fase doen we een voorstel voor een vorm. Na het advies dat wij eerder hebben gegeven, wordt nu concreet gemaakt welke vorm het product zal krijgen.

Naast een vormvoorstel maken wij ook een ontwerp (zolang het gekozen product dit vereist). Zo’n ontwerp kan de vorm hebben van een script, een moving storyboard of een grafisch ontwerp. Uiteraard houdt jij als klant ook in deze fase inzage in het ontwikkelingsproces. Maar belangrijker, we betrekken een aantal (potentiële) klanten in dit proces. In deze fase is terugkoppeling voor ons erg belangrijk.

#3 DE PRODUCTIE

In de derde en laatste fase begint de eigenlijke productie en ontwikkeling van het gekozen product. Dit kan uiteraard alleen maar plaatsvinden, wanneer eerdere fasen met succes zijn afgerond. Wij leggen tussenversies aan testpersonen en de opdrachtgever, waardoor je bij elke stap van de ontwikkeling van het product betrokken blijft.

Start typing and press Enter to search